Dňa 21. februára 2023 bol realizovaný preventívny program pre žiakov 1. ročníka v spolupráci s Mestskou políciou vo Zvolene a koordinátormi prevencie kriminality mladistvých p. Michalíkom a p. Gajdošom, ktorý bol zameraný na škodlivé vplyvy ako sú užívanie alkoholu skupinami mladistvých a fajčenie.
Alkohol patrí medzi psychoaktívne látky , ktoré výrazne ohrozujú zdravie, deti si  často neuvedomujú aké sú vplyvy na ľudský organizmus a zároveň následky v podobe sankcií. Tiež sa oboznámili so zákonom o ochrane nefajčiarov.

Mgr. Danica Gondová