Dňa 23.2.2023 sa v škole konala súťaž v poskytovaní prvej pomoci, ktorá bola určená pre žiakov druhého  a tretieho ročníka. Cieľom súťaže bolo overenie teoretických vedomostí z oblasti poskytovania prvej pomoci a predvedenie praktických zručností v jednotlivých životných situáciách. Súťažiaci poskytovali prvú pomoc na 5 stanovištiach, na každom stanovišti boli viacerí ranení. Tu museli žiaci pohotovo zhodnotiť situáciu, privolať RZP, poskytnúť prvú pomoc podľa priorít a vykonávať protišokové opatrenia do príchodu odbornej pomoci. Súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov.

Umiestnenie súťažiacich:

1. miesto: Helena Bartíková, Nikola Filadelfiová, Kristína Hubertová – žiačky z II.PSB triedy

2. miesto: Karin Bejdáková, Ivana Bučková, Lucia Hromadová -  z II.PSA triedy

3. miesto: Teodor Lintner, Nina Necpálová, Dušan Petrík – z II.PSA  triedy

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za odvahu a  usilovnosť. Veríme, že sa niečomu novému priučili, získali nové skúsenosti a poznatky, a posunuli sa o ďalší krok vpred.

 

Mgr. Marianna Kurčíková