Dňa 6. 3. 2023 absolvovali žiaci 1. ročníka kariérové poradenstvo v spolupráci s Ing. Urbanovou z Referátu poradenstva a vzdelávania. Vyskúšali si aktivity orientované na podporu komunikačných zručností, získali prehľad ako a kde vyhľadávať informácie a vypracovali si dotazníky zamerané na analýzu silných a slabých stránok osobnosti. V závere si vyskúšali simulovaný pracovný pohovor.


Mgr. Danica Gondová