Dňa 14. 3. 2023 absolvovali žiaci 1. ročníka zaujímavú exkurziu v Banskej Bystrici. Prostredníctvom skúsenej lektorky získali dôležité informácie o duševnom vlastníctve, ktoré označuje majetok nehmotnej povahy a je výsledkom ľudského myslenia, alebo ľudskej tvorivej činnosti. Ďalej si osvojili zručnosti potrebné pre ochranu svojich práv, či už priemyselných alebo autorských.

V závere absolvovali kvíz a zážitkovú aktivitu pod názvom Staň sa vynálezcom! (Čo by ste chceli vymyslieť, čím by ste zlepšili každodenný život?).

Mgr. Danica Gondová