Dňa 15. 3. 2023 absolvovali žiaci 1. ročníka vzdelávaciu aktivitu pod názvom Hrozby internetu: Sexting, kyberšikana ... pod vedením lektorky Mgr. Alžbety Bosnyák Bahúlovej. Obsahom aktivity boli edukačné videá,  informácie o fungovaní  portálov orientovaných na prevenciu , návody na bezpečný pohyb vo virtuálnom priestore.

V závere prebiehala diskusia a žiaci absolvovali test pod názvom Efektívne využitie času.

Mgr. Danica Gondová