Dňa 15. 3. 2023 sa žiaci III. PSA a III. PSB s učiteľkami PhDr. Xéniou Medekovou a Mgr. Martinou Kmeťovou zúčastnili odbornej exkurzie v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o., Dolný Smokovec. Zdravotnícke zariadenie je určené pre deti vo veku 0 – 18 rokov + 364 dní. Dieťa do zariadenia môže byť prijaté na pobyt na základe odporúčania praktického lekára pre deti a dorast alebo odborného lekára – pneumológa, imunoalergológa, v ktorého starostlivosti dieťa je alebo aj formou prekladu z iného zdravotníckeho zariadenia. Návrh na diagnosticko-liečebný pobyt sa po vyplnení zasiela poštou priamo  na adresu ústavu. Indikáciou na vyšetrenie, resp. liečbu v zdravotníckom zariadení sú ochorenia dýchacích ciest a pľúc špecifickej alebo nešpecifickej etiológie, vrodené alebo získané, na podklade imunoalergologickom alebo genetickom. Žiaci sa oboznámili so zariadením, navštívili oddelenie funkčnej diagnostiky dýchania, fyzioterapeutické oddelenie i ošetrovaciu jednotku II. A.

Zariadením nás sprevádzala Mgr. Zuzana Hrabovská, námestníčka pre ošetrovateľstvo, za čo jej ďakujeme.

PhDr. Xénia Medeková