Dňa 27.4. 2023 sa uskutočnil vedomostný kvíz pre študentov stredných škôl pod názvom Drogy, to teda nie! , ktorý realizovala Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen v spolupráci s Mestom Zvolen, Mestskou políciou Zvolen, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Zvolene a Okresným riaditeľstvom policajného zboru Zvolen.

Súťaž tvorili 4 kolá: literárne kolo, právne vedomie, závislosti a prevencia, umelci a drogy. Kvíz bol obohatený otázkami zo všeobecného prehľadu pre publikum a správne odpovede odmenené peknými knihami , ktoré venovala pre zúčastnených knižnica. Našu školu reprezentovali žiaci I. PSB triedy Barbora Bobáľová a Roman Goral.

Mgr. Danica Gondová