Dňa 20. 10. 2023 sme začali s realizáciou kariérového poradenstva u žiakov 1. ročníka v spolupráci s kariérovou poradkyňou pani Ľapinovou. Prostredníctvom zážitkových a interaktívnych aktivít bude výchovno-vzdelávacím cieľom orientácia sa v predpokladoch, talentoch,  silných a slabých stránkach žiaka , jeho zručnostiach a kompetenciách. Skupinové aktivity sa uskutočnia na témy: Sebapoznávanie, Kreatívne rozhodovanie sa a Akčné kroky k výberu budúceho zamestnania.

Mgr. Danica Gondová