Dňa 24. 10. 2023 sme realizovali na Strednej zdravotníckej škole školské kolo súťaže zameranej na finančnú gramotnosť s cieľom získať vedomosti, ale aj posunúť sa k výhre o hodnotné ceny. Víťazmi školské kola a zároveň miestenku do regionálne kola získali žiačky Johana Pádejová a Erika Jelžová z IV. PSB triedy. Do vyššieho kola sa posunuli aj žiaci Romana Lopejská a Teodor Lintner z III. PSA triedy. Víťazom gratulujeme a ďakujeme p. Ing. Štofirovi za možnosť zúčastniť sa zaujímavej aktivity na  „ceste k finačnej nezávislosti“.

Mgr. Danica Gondová