Rýchle menu
Školstvo Samospráva
Vzdelanie
Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

dod24
vps

Pozvánka na Deň otvorených dverí 2024

Pozvánka na Deň otvorených dverí

 

Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole pozývame na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

ktorý sa uskutoční v piatok 9. 2. 2024 v čase od 10:00 do 16:00 hod.

PROGRAM:

- informácie o študijnom odbore a prijímacích skúškach,
- informácie o uplatnení absolventov školy,
- prehliadka priestorov a vybavenia školy,
- osobné stretnutie so žiakmi a učiteľmi školy,
- informácie o možnosti absolvovať odbornú prax v zahraničí,
- ukážka vyučovacej hodiny v odborných učebniach, ako aplikácia injekcie, odber krvi, meranie tlaku, poskytovanie prvej pomoci s možnosťou zapojiť sa do neštandardnej vyučovacej hodiny,
- poradenstvo prostredníctvom výchovného poradcu,
- prezentácia aktivít školy, nahliadnutie do života školského parlamentu,
- ukážka praktických a teoretických vedomostí žiakov,
- ukážky pomôcok a učebníc používaných na vyučovacích hodinách.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Pripomíname: v šk. roku 2024/2025 otvárame 3 triedy v 1. ročníku

Fotogaléria

Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy Partneri školy
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.