Dňa 6. novembra 2023 organizovala Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov zájazd do Serede a Nitry. Cieľom našej cesty bolo predstaviť autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky. V Seredi sme absolvovali edukáciu  formou oral history cez príbeh Helen Weinwurmovej, ktorá prežila holokaust, nasledovala prezentácia s diskusiou na tému Úteky z táborov smrti a pokračovali sme prehliadkou bohatej expozície o živote v koncentračnom tábore. Ďalším cieľom bolo mesto Nitra kde sme sa prostredníctvom miestneho sprievodcu oboznámili s dejinami Nitry, najznámejšími legendami a prešli sme unikátnu Kráľovskú cestu-poznávací okruh v časti Staré mesto. Zájazd absolvovala 47 žiakov Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene.

Mgr Danica Gondová