Dňa 9. novembra bol v spolupráci s koordinátorom prevencie kriminality mladistvých z Mestskej polície vo Zvolene p. Rudolfom Gajdošom, realizovaný preventívny program pre žiakov 1. ročníka. Právne povedomie je súčasťou života v spoločnosti, preto je podstatné byť informovaný nielen o právach, ale aj povinnostiach a dôsledkoch v prípade nerešpektovania nastavených právnych noriem. Súčasťou preventívneho programu bola aj diskusia k problematike.

Mgr. Danica Gondová