Dňa 10. novembra 2023 sa uskutočnil 17. ročník medzinárodnej súťaže iBobor. Žiaci II. PSA triedy súťažili v kategórii Juniori, to znamená 1.-2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia. V tejto kategórii v SR súťažilo spolu 12 033 súťažiacich. Priemer získaných bodov v rámci Slovenska bol 34,36 (z 80 možných), medián bol 33. Na Slovensku sa zapojilo spolu 129 965 žiakov.

A ako si počínali naši žiaci? Najlepšia žiačka bola Hanna Andreyeva so ziskom 49,34 bodu a s precentilom 80,67. Jediná správna odpoveď, v tomto prípde 0,66 bodu ju delila od zisku diplomu úspešného riešiteľa súťaže. Na druhom mieste v rámci školy sa umiestnila Veronika Hanková a tretia skončila Anastasiya Andreyeva.