Dňa 29. 11. 2023 sa skončilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa v ňom 13 žiakov všetkých ročníkov. Olympiáda pozostávala z dvoch častí – písomná a ústna. V písomnej časti mali súťažiaci preukázať svoje schopnosti v čítaní a počúvaní textu s porozumením, v lexike a v znalosti gramatiky. V ústnej časti  súťažili žiaci v tvorení príbehu podľa obrázku a v role-play – čiže interaktívnej hre, pri ktorej museli ukázať svoje schopnosti v reakcii na podnety spolusúťažiaceho.

Všetci súťažiaci boli úspešní a na prvých troch miestach sa umiestnili:

1.miesto – Teodor Lintner – III. PSA
2.miesto – Vladimíra Bergerová – IV. PSA
3.miesto – Emma Kubišová – I. PSB

Našu školu bude reprezentovať Teodor Lintner – III. PSA v okresnom kole, ktoré sa uskutoční  17. 1. 2024. Držíme palce!

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme.

 

Mgr. Iveta Balážová