Dňa 3.10 2023 sa naša škola zúčastnila župnej kalokagatii v areáli Strednej odbornej školy Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Žiaci mali za úlohu prebehnúť spolu 4 km s 5 stanovišťami. S časom cez 30 minút sme obsadili konečné 18. miesto. Školu reprezentovali Jamnická Diana, Mrazová Natália z II.PSA a Rádlová Alexandra, Goral Roman, Krompaský Matúš z II.PSB triedy.

Mgr. Marek Gáborík