Dňa 23. 1. 2024 sme v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene realizovali pod vedením Ing. Urbanovej z referátu poradenstva a vzdelávania aktivitu pre žiakov III. ročníka. Hlavným cieľom bolo poskytnúť informácie, odborné rady o optimálnej voľbe povolania, zručnostiach potrebných pre riadenie vlastnej kariéry a aktuálnych informáciách na trhu práce v rámci regiónu SR a EÚ.

Mgr. Danica Gondová