Dňa 8. februára 2024 sa v priestoroch Múzea Slovenského národného povstania konalo krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl BBSK. Olympiáda pozostávala z dvoch kôl s cieľom posilniť základné demokratické piliere na Slovensku so zreteľom ochrany a zabezpečenia ľudských práv. Nosná téma 26. ročníka OĽP  bola Hrádza proti nenávisti. Súčasťou programu bola prehliadka expozície Múzea SNP spojená s výkladom. Strednú zdravotnícku školu vo Zvolene reprezentovala žiačka II. PSB triedy Bianka Oravčíková, ktorá postúpila do druhého kola a skončila ako úspešná riešiteľka krajského kola Olympiády ľudských práv.

Mgr. Danica Gondová