Dňa 9. februára 2024 sa na Strednej zdravotníckej škole konal Deň otvorených dverí s cieľom poskytnúť informácie  o možnostiach a podmienkach vzdelávania žiakom základných škôl, zákonným zástupcom a výchovným poradcom.

Účastníci Dňa otvorených dverí prechádzali priestormi našej škole v sprievode žiakov 3. ročníka a pedagógov. V jednotlivých učebniach si prezerali vybavenie školy, mohli sa zapojiť do praktických ukážok, komunikovali s účastníkmi odbornej praxe v zahraničí a nahliadli aj do života školského parlamentu.

 

Mgr. Danica Gondová