Dňa 29. 2. 2024 sa konalo školské kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci, ktorá bola určená pre žiakov druhého  a tretieho ročníka. Cieľom bolo overenie teoretických vedomostí a praktických zručností v modelových situáciách. Na 6 stanovištiach museli súťažiaci pohotovo zhodnotiť situáciu, privolať RZP, poskytnúť prvú pomoc podľa priorít a vykonávať protišokové opatrenia do príchodu odbornej pomoci.

Umiestnenie súťažiacich:

  1. miesto: Helena Bartíková, Nikola Filadelfiová, Sanija Salajová z III. PSB triedy
  2. miesto: Natália Jarábeková, Amanda Kováčová, Soňa Pirščová z II. PSA triedy
  3. miesto: Eliška Jana Daňková, Barbora Fedorová, Laura Hrdličková z II. PSA triedy

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za odvahu a usilovnosť.

Veľké poďakovanie patrí našim sponzorom, vďaka ktorým súťažiaci získali pekné hodnotné ceny. Sponzori: Mesto Zvolen, Nemocnica Agel Zvolen, Nábytok Holík, Autoškola Gonda L+L s.r.o, Lekáreň Avropa Zvolen, Lekáreň u spasiteľa Zvolen, Drogéria DM Zvolen, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fine restaurant&cafe Zvolen, Pavol Kevely Reštaurácia Lipa Zvolen, Autotechna Zvolen.                             

 

Mgr. Marianna Kurčíková, Mgr. Petra Mužíková, Mgr. Mária Víglaská