V rámci Mesiaca knihy a s cieľom podporiť čitateľskú gramotnosť  mladej generácie absolvovali žiaci 1. ročníka vzdelávacie podujatie v priestoroch Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra. Pod vedením p. Marty Bajerovej sa oboznámili s bežnými službami knižnice, ale aj špeciálnymi službami napríklad rešerš a medziknižničná výpožičná služba. Získali informácie o tom ako sa môžu prihlásiť do knižnice, ako pracovať s informačnými prameňmi a vyskúšali si prácu s online katalógom. Pani Bajerová hovorila o podujatiach , ktoré organizuje knižnica ako sú výstavy, projekty na podporu digitálnej gramotnosti, súťaže, besedy s významnými osobnosťami a ďalšie aktivity.
Mali sme tiež možnosť prezrieť si prebiehajúcu výstavu víťazných prác komiksovej súťaže študentov stredných a vysokých škôl v ČR a SR. V závere žiaci absolvovali Kvíz zameraný na všeobecný prehľad. Tí najlepší boli odmenení knihami z Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra.

Mgr. Danica Gondová