V dňoch 14. a 15. mája 2024 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili vzdelávacieho podujatia pod vedením lektorky Mgr. Alžbety Bosnyák Bahúlovej v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene. Žiaci získali informácie o Umelej inteligencii (AI), o tom ako ju správne využívať, jej prínose pre medicínu, IT a iné oblasti. Aktivita je súčasťou projektu IDENTYTA Z- Vitajte v digitálnej ére, ktorý je orientovaný na prevenciu rizikového správania a aktuálne požiadavky a záujmy mládeže.

Mgr. Danica Gondová