Dnes sa naši žiaci z prvej I.S triedy- učebný odbor Sanitár zúčastnili odbornej exkurzie v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej a Špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej. Odniesli sme si plno nových poznatkov.

Mgr. Petra Mužíková