Dňa 15. mája 2024 organizovala Nemocnica AGEL vo Zvolene v spolupráci s Nadáciou AGEL a mestom Zvolen „Deň zdravia s Nemocnicou AGEL Zvolen“.

Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen bola aktívnym spoluorganizátorom tejto výnimočnej akcie, ktorá mala edukatívny, preventívny a zároveň benefičný charakter.

Žiačky III. PSB triedy: Natália Cibulová, Nikola Filadelfiová, Dominika Gálusová, Nikoleta Kožiarová, Alexandra Lulčová a Sanija Salajová edukovali laickú verejnosť o správnej hygiene rúk, zároveň predviedli ukážky kardio-pulmonálnej resuscitácie, záujemcom zmerali tlak krvi a hladinu cukru v krvi.

Súčasťou akcie bola aj dobrovoľná finančná zbierka, ktorej výťažok odovzdali organizátori zástupcom Centra pre deti a rodiny Tŕnie.

Žiačky pracovali pod vedením Mgr. Kataríny Liptákovej, ktorá je zamestnankyňou Nemocnice AGEL Zvolen a zároveň pôsobí ako externá učiteľka odborných predmetov na našej škole.

Zúčastnení konštatovali, že „Deň zdravia s Nemocnicou AGEL Zvolen“ mal u verejnosti pozitívny ohlas.

 

Mgr. Jana Kopčanová