Dňa 29. mája 2024 sa realizovalo vzdelávanie o Európskej únii pre žiakov I.ročníka v spolupráci s informačným centrom Europe Direct v Banskej Bystrici pod vedením p. Trégerovej a p. Harmaniakovej. Europe Direct je projektom Európskej komisie, ktorého cieľom je priblížiť Európsku úniu všetkým občanom. Dôraz sa kladie na mladú generáciu a jej aktívnu participáciu na budovaní jednotnej Európskej únie. Prostredníctvom rôznych aktivít prináša informácie o Európskej únii, jej inštitúciách a tiež poskytuje odpovede na otázky občanov. Žiaci absolvovali prednášku s diskusiou a zapojili sa do riešenia úloh orientovaných na tému Európska únia. Najúspešnejší žiaci získali odmenu.

Mgr. Danica Gondová