História strednej zdravotníckej školy sa datuje od roku 1926.
 
Za jej zrodom stál ženský spolok Živena. Budova Živeny na námestí vo Zvolene bola prvým sídlom školy.
 
 

Nový školský zákon transformoval rodinnú školu na vyššiu sociálnu zdravotnú školu. Štúdium v školskom roku 1948/1949 trvalo štyri roky a ukončovalo sa maturitnou skúškou. Obrat nastal v školskom roku 1951/1952. Presadila sa trojročná forma štúdia, ktorú v roku 1953 opäť vystriedala štvorročná forma.

V roku 1953 sa zmenilo aj označenie školy na strednú zdravotnícku školu.

K odboru všeobecná sestra pribudol v školskom roku 1951/1952 novoutvorený odbor pre detské sestry. V školskom roku 1963/1964 sa štúdium na strednej zdravotníckej škole rozšírilo o odbor ženská sestra, pôrodná asistentka. Tejto forme predchádzalo ročné nadstavbové štúdium pre pôrodné asistentky- absolventky stredných všeobecnovzdelávacích škôl v školskom roku 1959/1960.

Večerné štúdium pre pracujúcich bolo otvorené v školskom roku 1954/1955.

Druhým sídlom školy je od školského roku 1988/1989 budova bývalej Meštianskej školy na Ulici Jozefa Kozáčeka vo Zvolene. Táto budova je dielom secesnej architektúry. Postavená bola asi v roku 1910 a kovové ozdobné prvky na streche pochádzajú z dielne pána Šotkovského.

Fotodokumentácia:    Historická budova školy    

                                                                 

 

Fotodokumentácia je z archívu Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.

Škola počas svojej ďalšej existencie aktivovala nasledovné študijné odbory: štvorročné denné štúdium zdravotná sestra, detská sestra, rehabilitačný pracovník, dvojročné pomaturitné štúdium ženská sestra, rehabilitačný pracovník;  štvorročné denné štúdium zdravotnícky asistent; trojročné štúdium zdravotnícky asistent;  dvojročné štúdium sanitár a dvojročné štúdium diplomovaná dentálna hygienička, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná detská sestra, diplomovaná psychiatrická sestra.

Prvým riaditeľom školy bol Rudolf Sedláček a od roku 1949 sa začala písať kronika školy. Prvým kronikárom bol Ján Fraňa, mnohoročný zástupca riaditeľa školy.

Text v tejto časti je použitý z literatúry: 

1. Pamätnica k 50. výročiu založenia Gymnázia vo Zvolene - kolektív autorov str. 35

2. Zvolen - Monografia k 750. výročiu obnovenia mestských práv, zostavila Viera Vaníková 

                 Gradus Martin pre mesto Zvolen 1993

 

Prehľad riaditeľov školy

1926 - 1934

Rudolf Sedláček

1934 - 1938

Ružena Sedláčková

1938 - 1949

Štefánia Midriaková

1949 - 1951

Gustáv Midriak

1952 - 1955

PhDr. Ján Leštách

1955 - 1976

MUDr. Irena Finďová

1976 - 1986

Ján Slašťan

1986 - 1992

Mgr. Jozef Vallašek

1992 - 1993

Mgr. Elena Petránková

1993 - 2021

Mgr. Jozef Vallašek

od 2021

Mgr.  Peter Hrnčiar