Meno a priezvisko        

 Funkcia  

Telefón 
 Mgr. Peter Hrnčiar
 riaditeľ
045/5203711
 Mgr. Jana Kopčanová
 zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie
 045/5203729 
 PhDr. Jozefína Suchomelová 
zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie
 045/5203728
 Ing. Jana Hajdoniová
         vedúca TEČ
 045/5203741
 Mgr.  Danica Gondová
 výchovný poradca
 045/5203730