Školský rok 2016/2017

Členovia RŠ pri SZŠ Zvolen od 21. marca 2016

 

1.      MUDr. Jozef Ježík - poslanec BBSK 

2.      Mgr. Marianna Kemková - za BBSK (oddelenie školstva a mládeže)

3.      Ing. Beata Gažúrová za BBSK ( oddelenie financií)

4.      MUDr. Peter Časnocha - za zamestnávateľov - Nemocnica Zvolen

5.      PaedDr. Zuzana Tretiaková - za pedagogických zamestnancov školy - predsedníčka Rady školy

6.      Mgr. Mária Víglaská - za pedagogických zamestnancov školy

7.      Ing. Ľubica Michalíková - za nepedagogických zamestnancov školy

8.      Filip Očenáš - za žiakov ( od 31. 3 2016) 

9.      Lenka Konôpková - za rodičov

10.    Ľubica Mesiariková - za rodičov

11.    Alžbeta Zošiaková - za rodičov