Školský rok 2019/2020

 

 1. PaedDr. Zuzana Tretiaková - predsedníčka Rady školy, za pedagogických zamestnancov školy
 2. Mgr. Mária Víglaská- za pedagogických zamestnancov školy
 3. Ing. Ľubica Michalíková- za nepedagogických zamestnancov školy
 4. Ingrid Čorejová - za rodičov
 5. Miroslava Dávidova - za rodičov
 6. Lucia Madalová - za rodičov
 7. Bianka Korčoková - za rodičov
 8. MUDr. Jozef Ježík - za BBSK
 9. Ing. Stanislav Riša - za BBSK
 10. Ing. Beáta Gažúrová - za BBSK
 11. MUDr. Milan Čarnoký - za BBSK