Školský rok 2022/2023

 Zloženie Rady školy pri Strednej Zdravotníckej škole vo Zvolene platnej od 28. 03. 2023:

 1. Mgr. Mária Víglaská - predsedníčka Rady školy, za pedagogických zamestnancov školy
 2. Ing. Ján Chabada - za pedagogických zamestnancov školy
 3. Ing. Jana Hajdoniová - za nepedagogických zamestnancov školy
 4. Michaela Fáberová - za rodičov
 5. Zuzana Jelžová - za rodičov
 6. Marcela Jasenáková - za rodičov
 7. Radoslav Chovanec
 8. Ing. Lenka Balkovičová - za BBSK
 9. Ing. Stanislav Riša - za BBSK
 10. Ing. Beáta Gažúrová - za BBSK
 11. Mgr. Stanislava Píšová - za BBSK