Členovia výboru Rady rodičov pri SZŠ vo Zvolene pre školský rok 2017/2018
 
Meno rodiča

Trieda

  p. Andrea Bullová I.
 p. Anna Filipiaková

II. A

 p. Ing. Andrea Liptáková

II. B

 p. Bc. Janette Kréthová

III. A

 p. Miroslav Janšto

III. B

 p. Alena Ferková

IV. A

 p. Mgr. Simona Šprlová

IV. B