Členovia výboru Rady rodičov pri SZŠ vo Zvolene pre školský rok 2019/2020

Trieda

Meno  a priezvisko

I.PSA

Emília Gondová

I.PSB

Júlia Beňová

II.ZA

Andrea Bullová

III.ZA

Mgr. Lenka Ďatelinková

IV.ZAA

Anna Filipiaková

IV.ZAB

Ing. Andrea Liptáková