Časový rozpis vyučovacích hodín 

( Rozvrh hodín - viac ako 7 VH )

( Rozvrh hodín - max. 7 VH )

   1. vyučovacia hodina   

  7.10 -   7.55

   1. vyučovacia hodina   

  7.10 -   7.55

   2. vyučovacia hodina   

  8.05 -   8.50

   2. vyučovacia hodina   

  8.05 -   8.50

   3. vyučovacia hodina   

  9.00 -   9.45

   3. vyučovacia hodina   

  9.00 -   9.45

   4. vyučovacia hodina   

10.05 - 10.50

   4. vyučovacia hodina   

10.05 - 10.50

   5. vyučovacia hodina   

11.00 - 11.45

   5. vyučovacia hodina   

11.00 - 11.45

   6. vyučovacia hodina   

11.55 - 12.40

   6. vyučovacia hodina   

11.55 - 12.40

 obedňajšia prestávka  

 

   7. vyučovacia hodina   

12.50 - 13.35

   7. vyučovacia hodina   

13.10 - 13.55

   obedňajšia prestávka  

 

   8. vyučovacia hodina   

14.00 - 14.45

 

 

   9. vyučovacia hodina   

14.50 - 15.35

 

 

 10. vyučovacia hodina   

15.40 - 16.25

 

 

 11. vyučovacia hodina   

16.30 - 17.15

 

 

 12. vyučovacia hodina   

17.20 - 18.05

 

 

 13. vyučovacia hodina   

18.05 - 18.50