Školský rok: 2019-2020, 2. polrok

 

P. č. Priezvisko, meno, titul Deň Čas Deň Čas Kontakt 
     1. Balážová Iveta, Mgr. utorok 11.00 - 11.45 streda 12.50 - 13.35 52037 - 27 52037 - 40
     2. Gáborík Marek, Mgr. pondelok 11.00 - 11.45 utorok 12.50 - 13.35 52037 - 30
     3. Gelienová Denisa, Mgr. pondelok 11.00 - 11.45 štvrtok 13.40 - 14.25 52037 - 27
     4. Gondová Danica, Mgr. pondelok 13.40 - 14.25 piatok    9.00 -   9.45 52037 - 44
5. Hrivnáková Darina, PhDr. piatok 11.00 - 11.45 štvrtok  9.00 - 9.45  52037 - 27            
     6. Hrivnáková Lýdia, PhDr. streda 13.15 - 14.00 štvrtok  11.45 - 12.30 52037 - 27
     7. Hrušková Iveta, Mgr. pondelok 13.15 - 14.00 piatok 10.00 - 10.45 52037 - 27
     8. Chabada Ján, Ing. pondelok 10.05 - 10.50 streda 13.40 - 14.25 52037 - 27 52037 - 43
9. Imrovičová Viera, PhDr. pondelok 12.50 - 13.35 štvrtok 11.00 - 11.45 52037 - 27
   10. Kamenická Anna, PhDr. pondelok 13.30 - 14.15 streda 10.00 - 10.45 52037 - 27
   11. Medeková Xénia, PhDr. utorok    9.00 -  9.45 štvrtok  13.15 - 14.00 52037 - 27 52037 - 34
   12. Mužíková Petra, Mgr. utorok 11.00 - 11.45 streda 13.40 - 14.25 52037 - 27
13. Rybanská Silvia, Mgr. pondelok 13.25 - 14.10 štvrtok    9.00 -  9.45 52037 - 27
14. Sekerešová Ružena, PaedDr. pondelok 13.30 - 14.15 utorok 11.00 - 11.45 52037 - 27
15. Tretiaková Zuzana, PaedDr. pondelok 12.40 - 13.35 utorok  12.00 - 12.45 52037 - 27 52037 - 42
16. Ťavodová Karin, Mgr. štvrtok    9.00 -  9.45 utorok  13.15 - 14.00 52037 - 27
17. Uhrinová Ľubica, PhDr. pondelok 12.50 - 13.35 streda    9.00 -  9.45 52037 - 27 52037 - 34
18. Víglaská Mária, Mgr. pondelok 11.55 - 12.40 štvrtok    9.00 -  9.45 52037 - 27
19. Záchenská Miriam, Mgr. pondelok 14.00 - 14.45 štvrtok    9.00 -  9.45 52037 - 27