Školský rok: 2017-2018, 2. polrok

Plán konzultačných hodín učiteľov

 

 

P.č.

 

Priezvisko, meno, titul

Deň

Čas

Deň

Čas

Tel.kontakt

1.

 Balážová Iveta, Mgr.

 pondelok

10.05-10.50

štvrtok

14.00-14.45

52037-40

52037-27

2.

Gelienová Denisa, Mgr.

 pondelok

9.00-9.45

štvrtok

13.40-14.25

 

52037-27

 

3.

Gondová Danica, Mgr

 pondelok

9.00-9.45

streda

12.50-13.35

 

52037-27

 

4.

Gubková Katarína, Mgr.

streda

12.50-13.35

štvrtok

9.00-9.45

52037-27

52037-40

 

5.

Hrivnáková Darina, PhDr.

streda

15.15-16.00

štvrtok

9.00-9.45

52037-27

52037-33

 

6.

Hrivnáková Lýdia, PhDr.

pondelok

13.15-14.00

piatok

10.00-10.45

 

52037-27

 

7.

Chabada Ján, Ing.

pondelok

10.05-10.50

streda

11.55-12.40

 

52037-27

52037-43 

8.

 

Imrovičová Viera, Mgr.

 

pondelok

11.00-11.45

streda

12.50-13.35

52037-27

9.

Kamenická Anna, PhDr.

pondelok

13.30-14.15

streda

11.00-11.45

 

52037-27

 

10.

Kotlárik Milan, Mgr.

pondelok

14.00-14.45

utorok

10.00-10.45

 

52037-30

 

11.

Kurčíková Marianna, Mgr.

pondelok

10.05-10.50

utorok

13.30-14.15

 

52037-27

 

12.

Lupová,Jakabová, Ž.,Mgr.

pondelok

13.30-14.15

piatok

9.00-9.45

52037-27

52037-34

 

13.

Medeková Xénia, PhDr.

pondelok

10.05-10.50

štvrtok

13.40-14.25

52037-27

52037-34

 

14.

 

Mužíková Petra, Mgr.

 

utorok

10.05-10.50

 

štvrtok

 

13.40-14.25 

52037-27

15.

 

Rybanská Silvia, Mgr.

 

utorok

10.05-10.50

štvrtok

13.40-14.25

52037-27

16.

Sekerešová Ružena, PaedDr.

pondelok

13.30-14.15

streda

 11.55-12.40

 

52037-27

 

17.

Tretiaková Zuzana, PaedDr.

streda

13.35-14.20

utorok

11.00-11.45

52037-27

52037-42

 

18.

Ťavodová Karin, Mgr.

streda

10.05-10.50

pondelok

13.30-14.15

 

52037-27

 

19.

Uhrinová Ľubica, PhDr.

pondelok

 

13.35-14.20

 

utorok

9.00-9.45

52037-27

20.

Valentýniová Elena, PaedDr.

pondelok

11.00-11.45

štvrtok

11.00-11.45

52037-27

52037-43

 

21.

Vénová Milada, Mgr.

pondelok

9.00-9.45

streda

12.50-13.35

52037-27

52037-40

 

22.

Víglaská Mária, Mgr.

pondelok

12.50-13.35

streda

11.00-11.45

 

52037-27

 

23.

Záchenská Miriam, Mgr.

pondelok

12.50-13.35

streda

10.05-10.50

 

52037-27