Školský rok: 2019-2020, 1. polrok

Plán konzultačných hodín učiteľov

 

P. č. Priezvisko, meno, titul Deň Čas Deň Čas Kontakt  
     1. Balážová Iveta, Mgr.  utorok 13.35 - 14.20 streda 12.50 - 13.35 52037 - 27 52037 - 40
     2. Gáborík Marek, Mgr. pondelok   9.00 -   9.45 utorok 12.50 - 13.35 52037 - 30  
     3. Gelienová Denisa, Mgr. pondelok 11.00 - 11.45 štvrtok 13.40 - 14.25 52037 - 27  
     4. Gondová Danica, Mgr.  pondelok 13.40 - 14.25  piatok    9.00 -   9.45 52037 - 44  
    5. Hrivnáková Darina, PhDr.  piatok 11.00 - 11.45 štvrtok  11.55 - 12.40  52037 - 27              
     6. Hrivnáková Lýdia, PhDr.  streda 13.15 - 14.00  štvrtok  11.45 - 12.30 52037 - 27  
     7. Hrušková Iveta, Mgr. pondelok 13.15 - 14.00 piatok 10.00 - 10.45 52037 - 27  
     8. Chabada Ján, Ing. pondelok 11.55 - 12.40  streda 13.40 - 14.25 52037 - 27 52037 - 43
    9. Imrovičová Viera, PhDr. pondelok 12.50 - 13.35  štvrtok 11.00 - 11.45 52037 - 27  
   10. Kamenická Anna, PhDr. pondelok 13.30 - 14.15 streda 10.00 - 10.45 52037 - 27  
   11. Medeková Xénia, PhDr.  pondelok    9.00 -  9.45 štvrtok  13.15 - 14.00 52037 - 27 52037 - 34
   12. Mužíková Petra, Mgr.  utorok 11.00 - 11.45 streda 13.40 - 14.25 52037 - 27  
    13. Rybanská Silvia, Mgr. pondelok 13.25 - 14.10 štvrtok    9.00 -  9.45 52037 - 27  
    14. Sekerešová Ružena, PaedDr. pondelok 13.30 - 14.15  utorok 11.00 - 11.45 52037 - 27  
    15. Tretiaková Zuzana, PaedDr.  pondelok 12.40 - 13.35 utorok  10.05 - 10.50 52037 - 27 52037 - 42
    16. Ťavodová Karin, Mgr.  štvrtok    9.00 -  9.45 utorok  13.15 - 14.00 52037 - 27  
17 Uhrinová Ľubica, PhDr. pondelok 12.50 - 13.35 streda    9.00 -  9.45 52037 - 27 52037 - 34
18 Víglaská Mária, Mgr. pondelok 11.55 - 12.40 štvrtok    9.00 -  9.45 52037 - 27  
19 Záchenská Miriam, Mgr.  pondelok 14.00 - 14.45  štvrtok    9.00 -  9.45 52037 - 27