V školskom roku 2024/2025 Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene aktivuje v externej forme štúdia nasledovné študijné a učebné odbory:

- učebný odbor - 5371 H sanitár, 5371 H sanitárka (jednoročné večerné štúdium),
- študijný odbor - 5361 N praktická sestra (dvojročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium).

Aktuálna informácia o externom štúdiu je dostupná tu

Prihláška na štúdium, učebný odbor 5371 H sanitár je dostupná tu.
   - tlačivo Potvrdenie o zdavotnej spôsobilosti uchádzača pre učebný odbor 5371 H sanitár, 5371 H sanitárka je dostupné tu,
   - kritéria pre učebný odbor 5371 H sanitár, 5371 H sanitárka dostupné tu.

Prihláška na štúdium, študijný odbor 5361 N praktická sestra je dostupná tu.
   - tlačivo Potvrdenie o zdavotnej spôsobilosti uchádzača pre študijný odbor 5361 N praktická sestra je dostupné tu,
   - kritéria pre študijný odbor 5361 N praktická sestra dostupné tu.

Bližšie informácie na č. t. 045/5203711.