V školskom roku 2023/2024 Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene aktivuje v externej forme štúdia nasledovné študijné a učebné odbory:

- učebný odbor - 5371 H sanitár (jednoročné večerné štúdium),
- študijný odbor - 5361 N praktická sestra (dvojročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium).

 

Informácia o externom štúdiu je dostupná tu

Prihláška na štúdium, učebný odbor - 5371 H sanitár je dostupná tu.

Prihláška na štúdium, študijný odbor - 5361 N praktická sestra je dostupná tu.

 

Kritéria budú zverejnené po schválení. Bližšie informácie na č. t. 045/5203711.