ŠkVP je k nahliadnutiu u Mgr. Janky Kopčanovej zástupkyne riaditeľa školy.

ŠVP pre študijný odbor zdravotnícky asistent

ŠVP pre študijný odbor sanitár