Školský poriadokv je v elektronickej podobe dostupný tu.