Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí reprezentovali SZŠ Zvolen na akomkoľvek podujatí, projekte, olympiáde, súťaži, ...