Školský rok 2021/2022 sa začína 01. septembra 2021.

Školské vyučovanie v prvom polroku sa začína 02. septembra 2021 (štvrtok) a končí sa 31. januára 2022 (pondelok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 01. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

 PRÁZDNINY

POSLEDNÝ DEŇ

VYUČOVANIA PRED ZAČIATKOM PRÁZDNIN

TERMÍN PRÁZDNIN

ZAČIATOK VYUČOVANIA

PO PRÁZDNINÁCH

JESENNÉ

27. október 2021

(streda)

28. október - 29. október 2021

02. november 2021

(utorok)

VIANOČNÉ

22. december 2021

(streda)

23. december 2021 - 07. január 2022

10. január 2022

(pondelok)

POLROČNÉ

03. február 2022

(štvrtok)

04. február 2022

(piatok)

07. február 2022

(pondelok)

JARNÉ

04. marec 2022

(piatok)

07. marec - 11. marec 2022

14. marec 2022

(pondelok)

VEĽKONOČNÉ

13. apríl 2022

(streda)

14. apríl - 19. apríl 2022

20. apríl 2022

(streda)

LETNÉ

30. jún 2022

(streda)

01. júl - 02. september 2022

05. september 20