Kritériá pre školský rok 2024/2025 pre dennú formu štúdia, 4-ročné štúdium odboru 5361 M praktická sestra sú dostupné tu.

 

Kritériá pre školský rok 2025/2026 pre dennú formu štúdia, 4-ročné štúdium odboru 5361 M praktická sestra sú dostupné tu.