MATURITA 2022

- základné informácie sú dostupné tu.

- informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov strednej odbornej školy a konzervatória s vyučovacím jazykom slovenským sú dostupné tu.