Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2020 - harmonogram skúšania

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky - harmonogram skúšania/forma denná, dostupná tu.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky - harmonogram skúšania/forma externá, dostupná tu.