1. Odpisy vysvedčení vyhotovujeme len od roku 1993.

        Odpisy vysvedčení pred rokom 1993 vykonáva len

                           Štátny archív

                           Podboroviansky potok 4052

                           Zvolen

   2.  Potrebné doklady pre výpisy vysvedčení:

           Výročné vysvedčenie:

                 - zaslať žiadosť

                 - uhradiť poplatok 7€

                 - zaslať 3€ - kolok

          Maturitné vysvedčenie:

                 - zaslať žiadosť

                 - uhradiť poplatok 5€

                 - zaslať 3€ - kolok

          Výpis učebných plánov:

                 - zaslať žiadosť

                 - uhradiť poplatok 12€

                 - zaslať 6,50€ - kolok

 

 
 

   Zvolen 2. 9. 2021                                     Mgr. Peter Hrnčiar, riaditeľ školy