Dňom 1. 2. 2017 je spustená pre žiakov a rodičov Elektronická žiacka knižka, ktorá je dostupná tu.