Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Správa z celoštátnej súťaže v prvej pomoci na SZŠ v Žiline

DREVO VŽDY ŽIVÉ

Fullova ruža 2018 – Keď prehovorí starý album

Oznam o 2. kole prijímacích skúšok

OZNAM

Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen

po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 21. 5. 2018 rozhodol a

vyhlasuje

2. kolo prijímacích skúšok do štvorročného štúdia odboru 5356 M zdravotnícky asistent,

ktoré sa bude konať dňa 19. júna 2018 o 8.00 hod v budove SZŠ. 

 

Kritériá pre prijatie uchádzačov si môžete stiahnuť         v PDF formáte              

Všetky informácie nájdete v časti webu Štúdium - Plán výkonov - Kritériá.    

                                                                                                                                      Mgr. Jozef Vallašek

                                                                                                                                      riaditeľ školy

 

Novela zákona zo 16. mája 2018

Zdravotnícky asistent

novela zákona o liekoch zo 16. mája 2018 pomenúva toto povolanie novým názvom

PRAKTICKÁ SESTRA

ERASMUS+ udelil našej škole CHARTU

Oznam riaditeľa školy o preškoľovaní

Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen oznamuje,

že v súlade s platnou legislatívou a na základe záujmu zamestnávateľov

organizuje preškolenie absolventov študijného odboru zdravotnícky asistent,

ktorí získali vzdelanie na strednej zdravotníckej škole podľa predpisov platných do 31. augusta 2013.

Preškolenie škola zabezpečí v spolupráci so zamestnávateľom.

Vyhláška 28/2017 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR účinná od 01. 03. 2017 sa nachádza tu.

Záujemca o preškolenie odošle žiadosť s kópiou vysvedčenia o maturitnej skúške zamestnávateľovi

(ak preškolenie zabezpečuje zamestnávateľ) alebo na adresu:

Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, 96001 Zvolen.

Presnejšie informácie zverejníme na tomto školskom webe.

                                                                                        Mgr. Jozef Vallašek

                                                                                             riaditeľ školy

Informácie

1. Prihláška na preškolenie zdravotníckych asistentov v PDF tu.

2. Pokyny k preškoleniu zdravotníckych asistentov v PDF tu.

3. Oznam o IV. termíne preškoľovania

     IV. termín preškoľovania zdravotníckych asistentov bude v októbri 2018.

     Zaradení uchádzači budú včas písomne informovaní.

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.