Riaditeľstvo SZŠ Zvolen oznamuje,

že RODIČOVSKÉ  ZDRUŽENIE sa uskutoční

dňa 26. apríla 2017 (streda) o 15.00 hod v priestoroch SZŠ vo Zvolene 

v kmeňových učebniach jednotlivých tried alebo v určených učebniach.

Účasť rodičov je nutná.

 

                                                       Mgr. Jozef Vallašek

                                                              riaditeľ školy