Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Maturita 2021

Záverečná skúška 2021

marcové číslo časopisu Kam po strednej

Informácie o externom štúdiu

Boli zverejnené informácie o externom štúdiu. Prihlášky na externé štúdium, učebný odbor - 5371 H sanitár a študijný odbor - 5361 N praktická sestradostupné tu.

Oznam: Elektronická prihláška na denné štúdium pre žiakov ZŠ

Oznam pre rodičov: potvrdenie o návšteve školy

Aktuálne informácie pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium

Aktuálne informácie pre stredné zdravotnícke školy, ktoré vydalo MZ SR

Virtuálny deň otvorených dverí na SZŠ Zvolen

Pre záujemcov, (nielen) žiakov základnej školy a ich rodičov prinášame informácie o možnosti štúdia na našej škole. Na tejto stránke nájdete informácie o študijnom odbore pre absolventov základnej školy 5361 M praktická sestra.

Dozviete sa niekoľko dôvodov, prečo študovať na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene. Spoznáte možnosti mimoškolských aktivít žiakov školy a budete si môcť virtuálne prezrieť interiér školy, vybavenie odborných učební a zapojenie sa školy do medzinárodných projektov.

Informácie pre záujemcov o štúdium na SZŠ Zvolen

- plagát: niekoľko dôvodov prečo študovať na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene

- leták, vonkajšia strana: praktické vyučovanie, aktivity žiakov

- leták, vnútorná strana: o škole, študijný odbor praktická sestra, učebný odbor sanitár

- videoprezentácia: škola v kocke

- charakteristika absolventa: 5361 M praktická sestra a 5371 H sanitár

- prehľad odbornej praxe: odborná klinická prax

- videoprezentácia Erasmusplus odborné vzdelávanie a príprava:

  - odborná klinická prax Malaga, Španielsko 25. 5. – 25. 6. 2018

  - odborná klinická prax Leipzig, Nemecko 27. 5. – 23. 6. 2018

  - odborná klinická prax Mělník, Česko, 26. 5. – 22. 6. 2019

Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe 2 2019

Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe 2019

Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe 2018

Online vzdelávanie

Pokyny riaditeľa školy upravujúce režim školy počas pandémie COVID-19

Dôležité upozornenie

Oznam zákonným zástupcom a žiakom

ERASMUS+ udelil našej škole CHARTU

OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY O PREŠKOĽOVANÍ ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy BBSK
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.