Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Obchodovanie s ľuďmi

Výsledky prijímacích skúšok

Výsledky prijímacích skúšok prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2021/22:

Por. čís. Kód žiaka Výsledky
1 126 prijatý(á)
2 362 prijatý(á)
3 134 prijatý(á)
4 317 prijatý(á)
5 139 prijatý(á)
6 321 prijatý(á)
7 123 prijatý(á)
8 159 prijatý(á)
9 363 prijatý(á)
10 343 prijatý(á)
11 110 prijatý(á)
12 122 prijatý(á)
13 322 prijatý(á)
14 124 prijatý(á)
15 132 prijatý(á)
16 311 prijatý(á)
17 137 prijatý(á)
18 121 prijatý(á)
19 342 prijatý(á)
20 330 prijatý(á)
21 155 prijatý(á)
22 108 prijatý(á)
23 345 prijatý(á)
24 104 prijatý(á)
25 117 prijatý(á)
26 315 prijatý(á)
27 158 prijatý(á)
28 106 prijatý(á)
29 146 prijatý(á)
30 340 prijatý(á)
31 115 prijatý(á)
32 112 prijatý(á)
33 125 prijatý(á)
34 303 prijatý(á)
35 152 prijatý(á)
36 334 prijatý(á)
37 349 prijatý(á)
38 107 prijatý(á)
39 116 prijatý(á)
40 341 prijatý(á)
41 105 prijatý(á)
42 157 prijatý(á)
43 120 prijatý(á)
44 147 prijatý(á)
45 344 prijatý(á)
46 370 prijatý(á)
47 357 prijatý(á)
48 113 prijatý(á)
49 133 prijatý(á)
50 141 prijatý(á)
51 144 neprijatý(á)
52 143 neprijatý(á)
53 308 neprijatý(á)
54 161 neprijatý(á)
55 356 neprijatý(á)
56 307 neprijatý(á)
57 111 neprijatý(á)
58 101 neprijatý(á)
59 333 neprijatý(á)
60 109 neprijatý(á)
61 351 neprijatý(á)
62 350 neprijatý(á)
63 148 neprijatý(á)
64 316 neprijatý(á)
65 353 neprijatý(á)
66 326 neprijatý(á)
67 136 neprijatý(á)
68 309 neprijatý(á)
69 128 neprijatý(á)
70 324 neprijatý(á)
71 312 neprijatý(á)
72 339 neprijatý(á)
73 358 neprijatý(á)
74 151 neprijatý(á)
75 135 neprijatý(á)
76 337 neprijatý(á)
77 328 neprijatý(á)
78 149 neprijatý(á)
79 130 neprijatý(á)
80 102 neprijatý(á)
81 320 neprijatý(á)
82 160 neprijatý(á)
83 142 neprijatý(á)
84 366 neprijatý(á)
85 145 neprijatý(á)
86 302 neprijatý(á)
87 314 neprijatý(á)
88 150 neprijatý(á)
89 310 neprijatý(á)
90 332 neprijatý(á)
91 114 neprijatý(á)
92 327 neprijatý(á)
93 118 neprijatý(á)
94 369 neprijatý(á)
95 138 neprijatý(á)
96 323 neprijatý(á)
97 360 neprijatý(á)
98 301 neprijatý(á)
99 304 neprijatý(á)
100 319 neprijatý(á)
101 140 neprijatý(á)
102 329 neprijatý(á)
103 103 neprijatý(á)
104 336 neprijatý(á)
105 156 neprijatý(á)
106 129 neprijatý(á)
107 305 neprospel/a
108 313 neprospel/a
109 355 neprospel/a
110 119 neprospel/a
111 127 neprospel/a
112 164 neprospel/a

Výsledky prijímacích skúšok 1. kolo - 2. termín

Prevencia kriminality

Výsledky prijímacích skúšok 1. kolo - 1. termín

Európska únia a jej budúcnosť- online beseda

Preventívny projekt - Ničenie majetku, sprejerstvo, vandalizmu

Prijímacie skúšky na 4-ročné denné štúdium odboru 5361 M00 praktická sestra

Prijímacie skúšky na 4-ročné denné štúdium odboru 5361 M00 praktická sestra sa uskutočnia:

1. kolo, 1. termín dňa 03. 05. 2021 o 8:00 hod v budove školy,

1. kolo, 2. termín dňa 10. 05. 2021 o 8:00 hod v budove školy.

Pozvánka na prijímacie skúšky s presnými informáciami budú zákonným zástupcom uchádzača na štúdium doručené v priebehu budúceho týždňa.

DEŇ ZEME - 22. apríl, školský kvíz

DEŇ ZEME - 22. apríl, online prednáška

Maturita 2021

Záverečná skúška 2021

marcové číslo časopisu Kam po strednej

Informácie o externom štúdiu

Boli zverejnené informácie o externom štúdiu. Prihlášky na externé štúdium, učebný odbor - 5371 H sanitár a študijný odbor - 5361 N praktická sestradostupné tu.

Oznam: Elektronická prihláška na denné štúdium pre žiakov ZŠ

Oznam pre rodičov: potvrdenie o návšteve školy

Aktuálne informácie pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium

Aktuálne informácie pre stredné zdravotnícke školy, ktoré vydalo MZ SR

Virtuálny deň otvorených dverí na SZŠ Zvolen

Pre záujemcov, (nielen) žiakov základnej školy a ich rodičov prinášame informácie o možnosti štúdia na našej škole. Na tejto stránke nájdete informácie o študijnom odbore pre absolventov základnej školy 5361 M praktická sestra.

Dozviete sa niekoľko dôvodov, prečo študovať na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene. Spoznáte možnosti mimoškolských aktivít žiakov školy a budete si môcť virtuálne prezrieť interiér školy, vybavenie odborných učební a zapojenie sa školy do medzinárodných projektov.

Informácie pre záujemcov o štúdium na SZŠ Zvolen

- plagát: niekoľko dôvodov prečo študovať na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene

- leták, vonkajšia strana: praktické vyučovanie, aktivity žiakov

- leták, vnútorná strana: o škole, študijný odbor praktická sestra, učebný odbor sanitár

- videoprezentácia: škola v kocke

- charakteristika absolventa: 5361 M praktická sestra a 5371 H sanitár

- prehľad odbornej praxe: odborná klinická prax

- videoprezentácia Erasmusplus odborné vzdelávanie a príprava:

  - odborná klinická prax Malaga, Španielsko 25. 5. – 25. 6. 2018

  - odborná klinická prax Leipzig, Nemecko 27. 5. – 23. 6. 2018

  - odborná klinická prax Mělník, Česko, 26. 5. – 22. 6. 2019

Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe 2 2019

Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe 2019

Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe 2018

Online vzdelávanie

Pokyny riaditeľa školy upravujúce režim školy počas pandémie COVID-19

Dôležité upozornenie

Oznam zákonným zástupcom a žiakom

ERASMUS+ udelil našej škole CHARTU

OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY O PREŠKOĽOVANÍ ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy BBSK
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.