Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Súťaž Zelený objektív

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí

OZNAM pre žiakov školy - STRAVNÉ LÍSTKY

Platby za stravné lístky posielajte na IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 9190

Externé štúdium

Prijímacie konanie do externého štúdia pre študijný odbor 5356 N zdravotnícky asistent a učebný odbor 5371 H sanitár v školskom roku 2016/2017 je UKONČENÉ.

Informácie k externému štúdiu v školskom roku 2017/2018 budú zverejnené a priebežne aktualizované po 1. februári 2017.

 

 

                                                                                                    Mgr. Jozef Vallašek

                                                                                                         riaditeľ školy

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.