Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Exkurzia do nemocnice AGEL

Týždeň mozgu

S Ú Ť A Ž v PRVEJ POMOCI - OZNAM

Na našej škole sa uskutoční okrem školského kola aj regionálne kolo tejto súťaže. Na túto akciu Vás srdečne pozývame.

Exkurzia v ÚPV SR v Banaskej Bystrici

Nenič! Nebuď vandal! Sprejerstvo.

OZNAM riaditeľa školy

Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen oznamuje,

že v súlade s platnou legislatívou a na základe záujmu zamestnávateľov

organizuje preškolenie absolventov študijného odboru zdravotnícky asistent,

ktorí získali vzdelanie na strednej zdravotníckej škole podľa predpisov platných do 31. augusta 2013.

Preškolenie škola zabezpečí v spolupráci so zamestnávateľom.

Vyhláška 28/2017 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR účinná od 01. 03. 2017 sa nachádza tu.

 

                                                                                                                          Mgr. Jozef Vallašek

                                                                                                                                   riaditeľ školy

Správa z 2. ročníka študentskej konferencie,

ktorú pripravili učiteľky odborných predmetov

Stužková slávnosť IV. A triedy

Návšteva výstavy v múzeu vo Zvolene

Úspech našej žiačky na krajskom kole Olympiády ľudských práv

Elektronická žiacka knižka - OZNAM

Riaditeľstvo SZŠ Zvolen oznamuje:

Dňom 1. 2. 2017 je spustená pre žiakov a rodičov Elektronická žiacka knižka, ktorá je dostupná tu.

Doterajšia žiacka knižka cez PROXIA ACADEMY končí dňa 31. 1. 2017, zostáva jej časť eLearning.

Malý návod na vstup do EŽK v PDF tu. 

Podrobnejšie návody sú priamo po vstupe do EŽK vo forme prezentácie a inštruktážnych videí.

Online pomoc nájdete na weblinku: http://pomoc.skoly.org


                                                                                         Mgr. Jozef Vallašek

                                                                                             riaditeľ školy

Externé štúdium

Informácie k externému štúdiu v školskom roku 2017/2018 si môžete stiahnuť:

 

Informácie o externom štúdiu  v PDF

Prihláška na externé štúdium v študijnom odbore zdravotnícky asistent v PDF

Prihláška na externé štúdium v učebnom odbore sanitár v PDF

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Jozef Vallašek

                                                                                                         riaditeľ školy

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.