Rýchle menu
Školstvo Samospráva
Vzdelanie
Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Návšteva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene

Druhé kolo prijímacích skúšok do študijného odboru 5361 M praktická sestra

Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen

 

Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen

v súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

r o  z  h o  d o l

 

o konaní druhého kola prijímacích skúšok do študijného odboru 5361 M praktická sestra (4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy) pre školský rok 2023/2024 (plán výkonov - 81 žiakov).

 

Prijímacie skúšky budú dňa 20. júna 2023 (utorok) o 8.00 hodine v budove Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen.

Prihlášky na štúdium je potrebné zaslať poštou na adresu školy alebo priniesť osobne na sekretariát riaditeľa školy do 12. júna 2023.

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium študijného odboru 5361 M praktická sestra (4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy) pre školský rok 2023/2024 sú zverejnené na webovej stránke školy – www.szszv.eu.

Uchádzači o štúdium ktorí úspešne absolvovali prijímacie skúšky na inej
strednej zdravotníckej škole a neboli prijatí pre nedostatok miesta,
prijatí bez prijímacích skúšok.

 

                                                                                                                Mgr. Peter Hrnčiar,

                                                                                                                      riaditeľ školy

ZVOLEN: V objatí hradieb - Živá reťaz okolo mestského opevnenia

Zájazd do Osvienčimu

Preventívny program v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK I. kolo

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK I. kolo – 2. termín

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK I. kolo – 1. termín

Oznam - bola zverejnená informácia o externom štúdiu

Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy Partneri školy
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.