Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

OZNAM o 2. kole prijímacích skúšok do 4-ročného denného štúdia

odboru 5356 M zdravotnícky asistent pre školský rok 2017/2018

Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen

rozhodol a po prerokovaní v pedagogickej rade vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok.

Prijímacie skúšky sa budú konať

20. júna 2017 v budove Strednej zdravotníckej školy , J. Kozáčeka 4, Zvolen

 

Kritériá pre prijatie uchádzačov si môžete stiahnuť         v PDF formáte  

Všetky informácie nájdete v časti webu Štúdium - Plán výkonov - Kritériá.    

                                                                                                                                     Mgr. Jozef Vallašek

                                                                                                                                              riaditeľ školy

Alternatívna vyučovacia hodina dejepisu

Harmonogram skúšania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

2. vedecká konferencia pôrodných asistentiek

Mladý digitálny Európan - súťaž cez NÚCEM

Oznam riaditeľa školy

Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.