Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Právna zodpovednosť - právne vedomie

MOST - Mesiac o srdcových témach

Projektové vyučovanie na tému Čo je múzeum?

Stáž s názvom „Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe“

EXKURZIA V LETECKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBE

Oznam

Prvé konzultačné stretnutie pre žiakov externej formy štúdia

bude dňa 6. septembra 2018 o 13.00 hodine v budove školy.

Platí pre učebný odbor 5371 H sanitár (1. ročník),

študijný odbor 5361 N praktická sestra (1. ročník)

a študijný odbor 5356 N zdravotnícky asistent (2. ročník).

Mgr. Jozef Vallašek,

riaditeľ školy

EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA - NÁHRADNÝ TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Náhradný termín prijímacích skúšok do externej formy štúdia bude dňa 6. septembra 2018 (štvrtok) o 11:00 hod. v budove SŽS Zvolen.

Kontakt: Mgr. Kopčanová, tel.: 52037  29   (7:00 – 15:00)

PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/19

Študijný odbor 5356 N praktická sestra (2-ročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium)

Výsledky prijímacieho konania

Všetci uchádzači o štúdium v študijnom odbore 5356 N praktická sestra (2-ročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium), ktorí vykonali prijímaciu skúšku z predmetu biológia dňa 23. augusta 2018 prospeli a do štúdia uvedeného odboru sú prijatí.

Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy

PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/19

Učebný odbor 5371 H sanitár (1-ročné večerné štúdium)

Výsledky prijímacieho konania

Všetci uchádzači o štúdium v učebnom odbore 5371 H sanitár (1-ročné večerné štúdium), ktorí vykonali prijímaciu skúšku z predmetu biológia dňa 22. augusta 2018 prospeli a do štúdia uvedeného odboru sú prijatí.

 

Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy

 

Novela zákona zo 16. mája 2018

Zdravotnícky asistent

novela zákona o liekoch zo 16. mája 2018 pomenúva toto povolanie novým názvom

PRAKTICKÁ SESTRA

ERASMUS+ udelil našej škole CHARTU

Oznam riaditeľa školy o preškoľovaní

Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen oznamuje,

že v súlade s platnou legislatívou a na základe záujmu zamestnávateľov

organizuje preškolenie absolventov študijného odboru zdravotnícky asistent,

ktorí získali vzdelanie na strednej zdravotníckej škole podľa predpisov platných do 31. augusta 2013.

Preškolenie škola zabezpečí v spolupráci so zamestnávateľom.

Vyhláška 28/2017 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR účinná od 01. 03. 2017 sa nachádza tu.

Záujemca o preškolenie odošle žiadosť s kópiou vysvedčenia o maturitnej skúške zamestnávateľovi

(ak preškolenie zabezpečuje zamestnávateľ) alebo na adresu:

Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, 96001 Zvolen.

Presnejšie informácie zverejníme na tomto školskom webe.

                                                                                       

Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy

 

 

 

Informácie

1. Prihláška na preškolenie zdravotníckych asistentov v PDF tu.

2. Pokyny k preškoleniu zdravotníckych asistentov v PDF tu.

3. Oznam o IV. termíne preškoľovania

     IV. termín preškoľovania zdravotníckych asistentov bude v októbri 2018.

     Zaradení uchádzači budú včas písomne informovaní.

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.