Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Výsledky prijímacích skúšok do 1-ročného večerného štúdia učebného odboru

5371 H sanitár, ktoré sa konali dňa 31. augusta 2016 (streda):


Počet zúčastnených: 2
Počet prijatých:        2

 

Mgr. Jozef Vallašek
    riaditeľ školy

Výsledky prijímacích skúšok do 2-ročného večerného pomaturitného kvalifikačného štúdia

odboru 5356 N zdravotnícky asistent, ktoré sa konali dňa 31. augusta 2016 (streda):


Počet zúčastnených: 5
Počet prijatých:        5

Mgr. Jozef Vallašek
   riaditeľ školy                                            

                                                                                                 

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.