Por. číslo

Termín a miesto uskutočnenia projektu

Názov projektu

Počet účastníkov

 

1.

14. 10.  -  11. 11. 2007

Španielsko - Malaga

 

Kvalita života seniorov v európskych domovoch

dôchodcov   

 

 

7 študent. + ped.dozor

Mgr. J. Suchomelová 

 

2.

 25. 5.  -  22. 6. 2008 

Španielsko - Malaga

 

 Úloha zdravotníckeho asistenta

v zariadeniach drogových závislosti

15 študentov + ped. dozor

Mgr. Denisa Gelienová

Mgr. Mária Víglaská

 

3.

 

26. 10. - 22. 11. 2008

Španielsko - Malaga

 

 Nurse Assistents Practices in the Drug Dependent

Establishment 

 

 

7 študentov + ped. dozor

PhDr. Lýdia Hrivnáková

 

4.

 

2. 3.  - 14. 3. 2009

Španielsko - Malaga

 

 Stredné zdravotnícke vzdelávanie v EÚ

6 pedagógov

 

5.

 

 31. 05. - 13. 06. 2009

Česko - Vyškov

 

Úloha zdravotníckeho asistenta v nemocničných zariadeniach

 

8 študentov + ped. dozor

PhDr. Anna Kamenická

 

6.

 

24. 05.  -  21. 6. 2009

Španielsko - Malaga

 

 

Kvalita života seniorov  

v európskych domovoch dôchodcov   

 

10 študentov + ped. dozor

PaedDr. Viera Fraňová

 

7.

 

30. 05.  -  12. 06. 2010

Španielsko - Malaga

 

 

Zvyšovanie kvality zdravotníckeho vzdelávania v EÚ 

6 pedagógov

 

8.

30. 5.  -  26. 6. 2010

Španielsko - Malaga

 

Zlepšovanie kvality života seniorov v EÚ

14 študentov + ped. dozor

PhDr. Anna Kamenická

PaedDr. Ružena Sekerešová

 

 9. 

 

30. 5.  -  25. 6. 2010

Česko - Vyškov

 

Úloha a postavenie zdravotníckeho asistenta

v nemocničných zariadeniach

 

 

10 študentov + ped. dozor

Mgr. Žaneta Jakabová

10.

 

10. 04. - 24. 04. 2011

Španielsko - Malaga

 

 Spoznávanie teoretického a praktického vzdelávania v

školách a zdravotníckych zariadeniach v Španielsku

 6 pedagógov
    11.

29. 5. - 26. 6. 2011

Španielsko - Malaga

Česko - Vyškov

Prax slovenských zdravotníckych asistentov

v európskych zdravotníckych zariadeniach

 28 študentov  +  ped. dozor
    12.

18. 5.   -  22. 6. 2014

 Španielsko - Malaga

Česko - Vyškov

            Prax zdravotníckych asistentov 

             v sociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti v Európe

 28 študentov  +  ped. dozor
   13.

 

19. 5. - 23. 6. 2017

Španielsko - Malaga

 

Prax zdravotníckych asistentov

v európskych zdravotníckych zariadeniach

14 študentov + pedagogický dozor

14.

Malaga, Španielsko
Lipsko, Nemecko
25. 5. – 25. 6. 2018
27. 5. – 23. 6. 2018

Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe

21 študentov + pedagogický dozor
15. Mělník, Česká republika
Malaga, Španielsko
26. 5. – 22. 6. 2019
24. 5. – 24. 6. 2019
Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe 26 študentov + pedagogický dozor
16. Malaga, Španielsko
9. 11. – 19.11.2019
Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe 2 6 odborní učitelia