Školský rok 2023/2024

20.12.2023 Laser run - štafeta tímov
20.12.2023 Mikulášsky volejbal
20.12.2023 Skok do diaľky o pohár Evy Murkovej
20.12.2023 Volejbal – Deň študenstva
20.12.2023 Rope skipping- súťaž v preskokoch na švihadle
20.12.2023 Horehronské hry
20.12.2023 Župná kalokagatia
18.12.2023 Online edukačný program onkoprevencie pre stredné školy „HEALTH FLAG“
10.12.2023 Olympiáda v anglickom jazyku
08.12.2023 Celoslovenská súťaž v hraní hry Finančná sloboda 2023
30.11.2023 Finančná sloboda - regionálne kolo súťaže
15.11.2023 iBobor 2023
24.10.2023 Finančná sloboda 

 

Školský rok 2022/2023

26.06.2023 Slovensko, krajina v srdci Európy
24.06.2023 Finále celoslovenskej súťaže v poskytovaní prvej pomoci
16.06.2023 Športová súťaž - plážový volejbal
10.05.2023 Súťaž v tlaku na lavičke
28.04.2023 Vedomostný kvíz Drogy, to teda nie!
27.04.2023 Sme strieborní !
26.04.2023 Súťaž štafiet v halovom veslovaní žiakov a žiačiek stredných škôl
21.04.2023 Netradičná športová súťaž – Laser run
05.04.2023 Stolnotenisový turnaj stredných škôl
03.04.2023 Krajské kolo SOČ
28.03.2023 Krajské kolo v bedmintone žiačok stredných škôl
23.03.2023 EKOOLYMPIÁDA
14.03.2023 Okresné kolo dievčat a chlapcov vo florbale
12.03.2023 Okresné kole v bedmintone žiakov
24.02.2023 Školské kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci
22.02.2023 Súťaž v poskytovaní prvej pomoci - školské kolo
09.02.2023 Európska súťaž v štatistike 2022/2023
06.02.2023 Okresné kolo dievčat a chlapcov v basketbale
12.12.2022 Mixvolejbalový turnaj stredných škôl
12.12.2022 Mikulášsky volejba
12.12.2022 Súťaž v skoku do diaľky žiakov a žiačiek stredných škôl
11.11.2022 iBobor 2022
14.10.2022 Krajské kolo v orientačnom behu v teréne 3km zmiešaných družstiev
13.10.2022 Súťažný kvíz
07.10.2022 60. ročník Horehronských hier žiakov a žiačok
30.09.2022 Turnaji plážového volejbalu

 

Školský rok 2021/2022

26.05.2022 Súťaž - Rodina a Základné ľudské právo na život
04.05.2022 Odkaz na reláciu TASR
29.04.2022 Okresné kolo v bedmintone žiačiek a žiakov
27.04.2022 Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže
21.04.2022 Okresne kolo v basketbale žiačok a žiakov
08.04.2022 Súťaž Originál vs. Fejk
24.03.2022 Súťaž v tlaku na lavičke
23.03.2022 Krajské kolo Olympiády kritického myslenia
01.02.2022 OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
15.12.2021 VYHODNOTENIE SÚŤAŽE SPRÁVA PRE ČERVENÉ STUŽKY 2021
26.10.2021 Súťaž- najlepšia esej na tému Klimatická spravodlivosť

 

Školský rok 2017/2018

15.06.2018 Poznáme svoje telo
13.06.2018 Celoštátna súťaž v prvej pomoci
19.04.2018 Fullova ruža 2018
19.04.2018 Súťaž v prvej pomoci regionálne kolo
21.03.2018 Biblická olympiáda 2018 okresné kolo
08.02.2018 Olympiáda ľudských práv krajské kolo

 

Školský rok 2016/2017

Celoštátna súťaž v PP v Žiline
Medzitriedna súťaž z anatómie
Súťaž Fullova ruža 2017
- úspech našej žiačky
IT Fitness Test 2017
Mladý digitálny Európan
- súťaž cez NÚCEM
Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci
Súťaž v prvej pomoci
- regionálne kolo - oznam
Súťaž Mladý Európan
Krajské kolo SOČ
Školské kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci
- vyhodnotenie
Biblická olympiáda 2017
Súťaž v PRVEJ POMOCI
Úspech našej žiačky na Olympiáde ľudských práv
Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu
Zelený objektív
iBobor
Genius Logikus